Formularz PIT-OP

Dokument może złożyć emeryt lub rencista, który chce przekazać 1 proc. podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Z takiej opcji skorzystają jednak wyłącznie osoby, które otrzymały od organu rentowego (np. ZUS-u) informację podatkową PIT-40A.

PIT-OP stanowi oświadczenie, na podstawie którego urząd skarbowy przelewa kwotę na konto wskazanej instytucji. Druk można przesłać w formie papierowej albo drogą elektroniczną. W drugim przypadku podatnik posłuży się jednym z narzędzi na Portalu Podatkowym, aplikacją e-Deklaracje lub zrobi to za pośrednictwem bankowości online.

Oświadczenie należy przekazać do skarbówki między 15 marca a 2 maja 2017 roku. Takie rozwiązanie to nowość w stosunku do lat ubiegłych. Wcześniej emeryci i renciści, którzy nie składali samodzielnie deklaracji podatkowej, nie mogli przekazać 1 proc. podatku na wybrany cel.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę