Formularz PIT-Z

Formularz PIT/Z jest informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających z tzw. kredytu podatkowego.

Druk PIT/Z jest załącznikiem dołączanym wyłącznie do deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Niezależnie od tego, czy małżonkowie rozliczenia dokonują wspólnie czy osobno, składają osobne druki.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę