Formularz PIT-ZG

Druk PIT/ZG wypełnią podatnicy uzyskujący dochody za granicą. Formularz jest załącznikiem do zeznań podatkowych - PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

Obcokrajowiec, który pracuje w Polsce, nie musi składać PIT/ZG. Załącznika nie musi również wypełniać podatnik, który przebywając za granicą uzyskuje przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Rzeczypospolitej. Jest tak np. w przypadku delegacji. Oddelegowany wypełni go jednak w przypadku, gdy wypłat wynagrodzenia dokonuje firma zagraniczna.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę