Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plPodatkiPIT 2017Poradniki PITUlga rehabilitacyjnaUlga rehabilitacyjna. Kto może z niej skorzystać?
 • Ulga rehabilitacyjna. Kto może z niej skorzystać?

   

  Odliczenie od dochodu wydatków na rehabilitację przysługuje zarówno podatnikom niepełnosprawnym, jak i ich opiekunom. W drugim przypadku roczny dochód utrzymywanych osób nie może jednak przekroczyć 9120 zł.


  Za niepełnosprawną uważa się osobę, która posiada:

  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów (obowiązujących od dnia 31 sierpnia 1997 roku);
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
  • decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej albo renty socjalnej;
  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;

   

  Osobą niepełnosprawną pozostającą na utrzymaniu podatnika może być współmałżonek, dziecko, dziecko przysposobione, dziecko przyjęte na wychowanie, pasierb, rodzic, rodzic współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć lub synowa. Aby skorzystanie z ulgi podatkowej było możliwe w tym przypadku, roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie mogą przekraczać kwoty 9120 zł.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę