Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Dziennik Ustaw - rok 2013, nr 0, poz. 926 z dnia 2013-08-13

Dziennik Ustaw - rok 2013, nr 0, poz. 926 z dnia 2013-08-13
Status aktu prawnegoObowiązujący
Data ogłoszenia2013-08-13
Data wydania2013-07-05
Data wejscia w życie2014-01-01
Data obowiązywania2014-01-01
Treść dokumentu pobierz treść dokumentu
TytułRozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Organ wydającyMinister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Dziennik Ustaw nr 0 z 2013 roku - pozostałe dokumenty:
Narzędzia