Monitor Polski - rok 1995, nr 2, poz. 28

Monitor Polski - rok 1995, nr 2, poz. 28
Status aktu prawnegoUchylony
Data wydania1994-12-15
Data wejscia w życie1995-02-07
Data obowiązywania1995-02-07
Treść dokumentu pobierz treść dokumentu
TytułZarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Organ wydającyMinister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Narzędzia