Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 169, poz. 1650 z dnia 2003-09-29

Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 169, poz. 1650 z dnia 2003-09-29
Status aktu prawnegoObowiązujący
Data ogłoszenia2003-09-29
Data wydania2003-08-28
Treść dokumentu pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 169, poz. 1650 z dnia 2003-09-29
TytułObwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Organ wydającyMinister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Narzędzia