Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Dziennik Ustaw - rok 2010, nr 228, poz. 1491 z dnia 2010-12-02

Dziennik Ustaw - rok 2010, nr 228, poz. 1491 z dnia 2010-12-02
Status aktu prawnegoObowiązujący
Data ogłoszenia2010-12-02
Data wydania2010-11-17
Data wejscia w życie2011-09-01
Data obowiązywania2011-09-01
Treść dokumentu pobierz treść dokumentu
TytułRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
Organ wydającyMinister Edukacji Narodowej
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Narzędzia