Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 243, poz. 2063 z dnia 2005-12-14

Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 243, poz. 2063 z dnia 2005-12-14
Status aktu prawnegoObowiązujący
Data ogłoszenia2005-12-14
Data wydania2005-11-21
Data wejscia w życie2006-01-01
Data obowiązywania2006-01-01
Treść dokumentu pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 243, poz. 2063 z dnia 2005-12-14
TytułRozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
Organ wydającyMinister Gospodarki
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Narzędzia