Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 179, poz. 1495 z dnia 2002-10-29

Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 179, poz. 1495 z dnia 2002-10-29
Status aktu prawnegoObowiązujący
Data ogłoszenia2002-10-29
Data wydania2002-10-25
Data wejscia w życie2002-11-01
Data obowiązywania2002-11-01
Treść dokumentu pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 179, poz. 1495 z dnia 2002-10-29
TytułRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Organ wydającyMinister Infrastruktury
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Narzędzia