Dziennik Ustaw - rok 1991, nr 49, poz. 215 z dnia 1991-06-11

Dziennik Ustaw - rok 1991, nr 49, poz. 215 z dnia 1991-06-11
Status aktu prawnegoUchylony
Data ogłoszenia1991-06-11
Data wydania1991-05-28
Data wejscia w życie1991-06-11
Data obowiązywania1991-05-19
Treść dokumentu pobierz treść dokumentu
TytułRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków organów obowiązanych do utrzymywania przejść granicznych oraz źródeł finansowania tych przedsięwzięć, a także określenia organów zobowiązanych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych.
Organ wydającyRada Ministrów
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Dziennik Ustaw nr 49 z 1991 roku - pozostałe dokumenty:
Narzędzia