Dziennik Ustaw - rok 1990, nr 51, poz. 298 z dnia 1990-08-01

Dziennik Ustaw - rok 1990, nr 51, poz. 298 z dnia 1990-08-01
Status aktu prawnegoUchylony
Data ogłoszenia1990-08-01
Data wydania1990-07-13
Data wejscia w życie1990-08-01
Data obowiązywania1990-08-01
Treść dokumentu pobierz treść dokumentu
TytułUstawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Organ wydającySejm
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Narzędzia