Przed wypełnieniem rocznego PIT-a warto zapoznać się z dostępnymi w tym roku ulgami podatkowymi.

Być może i Tobie uda się tak obniżyć podatek, że wpłatę pozostałej jego części zamienisz na zwrot z urzędu skarbowego. Powodzenia!

Dla kogo

Osoby korzystające z sieci internet, na które dostawca (provider) wystawia faktury VAT

ZOBACZ TAKŻE:

Ulgi w roku 2007
Sposób odliczania

Od dochodu

Limity

Kwota odliczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym 760 zł

Opis

Od podstawy obliczenia podatku odlicza się kwoty wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika

Uwagi

Wydatki na Internet muszą być udokumentowane fakturą. Z ulgi na Internet może skorzystać także małżonek podatnika oraz inni domownicy - pod warunkiem że każdy z nich udokumentuje wydatek wystawioną na siebie fakturą VAT (mogą figurować na jednej fakturze). Wówczas każda z tych osób odliczy od dochodu po 760 zł.

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1 pkt 6a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Money.pl
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę