Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego - PKD - Polska Klasyfikacja Działalności w Money.pl

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego

50 Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych
50.1 Sprzedaż pojazdów samochodowych
50.2 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa
50.3 Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
50.4 Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich
50.5 Sprzedaż detaliczna paliw
51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami
51.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
51.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
51.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu
51.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego
51.5 Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu
51.8 Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia
51.9 Pozostała sprzedaż hurtowa
52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego
52.1 Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach
52.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
52.3 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych
52.4 Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach
52.5 Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
52.6 Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową
52.7 Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego
Narzędzia