Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I OPTYCZNYCH - PKD - Polska Klasyfikacja Działalności w Money.pl

Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych

30 Produkcja maszyn biurowych i komputerów
30.0 Produkcja maszyn biurowych i komputerów
31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
31.2 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
31.3 Produkcja izolowanych drutów i przewodów
31.4 Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych
31.5 Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
31.6 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych
32.1 Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych
32.2 Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej
32.3 Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoriów do nich
33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków
33.1 Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych
33.2 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi
33.3 Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi
33.4 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
33.5 Produkcja zegarów i zegarków
Narzędzia