Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PILNE. GUS podał najnowsze dane o bezrobociu
PILNE. GUS podał najnowsze dane o bezrobociu

Przetwórstwo przemysłowe - PKD - Polska Klasyfikacja Działalności w Money.pl

Przetwórstwo przemysłowe

DA Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowych
15 Produkcja artykułów spożywczych i napojów
16 Produkcja wyrobów tytoniowych
DB Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży
17 Włókiennictwo
18 Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich
DC Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych
19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych
DD Produkcja drewna i wyrobów z drewna
20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
DE Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna
21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru
22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
DF Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych
23 Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych
DG Produkcja wyrobów chemicznych
24 Produkcja wyrobów chemicznych
DH Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
DI Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych
26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych
DJ Produkcja metali i wyrobów z metali
27 Produkcja metali
28 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
DK Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
DL Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych
30 Produkcja maszyn biurowych i komputerów
31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana
32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych
33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków
DM Produkcja sprzętu transportowego
34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
DN Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana
36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
37 Przetwarzanie odpadów
Narzędzia