Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Ruszają e-faktury. Będzie drogo.

0
Podziel się:

Od 3 sierpnia polscy przedsiębiorcy będą mogli wystawiać legalne e-faktury. Tego dnia wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej. Niestety, będzie to drogi interes.

Nowe przepisy będą regulować równocześnie dwie kwestie:
- sposób i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej
- oraz zasady przechowywania e-faktur oraz tryb ich udostępniania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej

Dwie podstawowe czynności, czyli przesyłanie i przechowywanie e-faktur rozumiane jest jako wystawianie oraz przesyłanie lub udostępnianie faktur odbiorcy i przechowywanie ich przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik:
- teletransmisji przewodowej
- teletransmisji radiowej
- technologii optycznych
- innych elektromagnetycznych środków

*By e-fakturowanie doszło do skutku potrzebna jest wola wystawcy i zgoda odbiorcy na taki sposób przesyłania dokumentów. *Rozporządzenie stawia jasne wymagania: faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej jedynie wówczas, gdy odbiorca e-faktur wyrazi na to zgodę.
Zgoda powinna być wyrażona na piśmie lub w formie elektronicznej.

Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem, że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane :
- bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
- poprzez wymianę danych elektronicznych w standardzie EDI (Electronic Data Interchange), jeżeli umowa pomiędzy jej stronami dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia i integralność danych.

Korekty i duplikaty faktur

Rozporządzenie wprowadza generalną zasadę - korekty i duplikaty należy wystawiać w takiej samej formie w jakiej została wystawiona pierwotna faktura.
Papierową korektę bądź duplikat do e-faktury można wystawić jedynie w przypadku, gdy przeszkody formalne uniemożliwiają przesłanie dokumentu w formie elektronicznej. Chodzi tutaj m.in. o sytuacje, w których odbiorca cofa swoją zgodę na elektroniczne przesyłanie dokumentów.

Nie wolno przesyłać elektronicznych korekt oraz duplikatów do faktur wystawionych wcześniej w formie papierowej!

Bezpieczne przechowywanie e-faktur

E-faktury powinny być przechowywane przez ich wystawcę oraz odbiorcę w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres ich przechowywania.

Co do zasady, e-faktury powinny być przechowywane w Polsce, w sposób umożliwiający organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej, na ich żądanie, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną do przechowywanych faktur.
Wysłane bądź otrzymane e-faktury można przechowywać na terytorium innego państwa członkowskiego UE pod warunkiem uprzedniego poinformowania w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celnego właściwego w zakresie podatku akcyzowego o miejscu ich przechowywania.

O wszelkich zmianach dotyczących miejsca przechowywania e-faktur należy poinformować w formie pisemnej ww. organy - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

Poinformuj o e-fakturach

Podatnicy, którzy już przed 1 stycznia 2006 r. zdecydują się na elektroniczne przesyłanie faktur - obowiązani są do uprzedniego zawiadomienia w formie pisemnej o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celnego właściwego w zakresie podatku akcyzowego w odniesieniu do podatnika tego podatku. Ten sam obowiązek ciąży również na odbiorcach e-faktur.

Drogi interes

W rozporządzeniu znalazł się zapis, że „faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu”. Cały problem jednak w tym, że w Polsce certyfikaty kwalifikowane mogą wystawiać jedynie cztery firmy: Signet należący do TP Internet (spółka zależna TPSA), Sigillum własność Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, należąca do Unizeto Technologies S.A. spółka Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa.

W związku z tym firmy, które zamierzają wykorzystywać podpis elektroniczny muszą liczyć się ze sporymi wydatkami. Konieczny jest bowiem zakup czytnika, kart kryptograficznych, oprogramowania do składania e-podpisu. Wszystko to będzie kosztowało ok. 900 zł brutto oraz dodatkowo co roku 200 zł brutto za odnowienie certyfikatu.

podatki
prawo gospodarcze
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)