Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Biała Podlaska
Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej
Siedziba Biała Podlaska 21-500
ul. Prosta 19
Telefony 0-83 344-95-17
Faks 0-83 344-95-91
Konta bankowe d.  
CIT 71101013390015312221000000
VAT 21101013390015312222000000
PIT 68101013390015312223000000
d.j.b  
IND 62101013390015312227000000
j.b  
wyd. 09101013390015312230000000
doch. 56101013390015312231000000
NBP O/O Lublin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia