Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Bydgoszcz
Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
Siedziba Bydgoszcz 85-950
ul. Fordońska 77
Telefony 0-52 584-82-86
Faks 0-52 584-82-94
Konta bankowe d.  
CIT 93101010780000262221000000
VAT 43101010780000262222000000
PIT 90101010780000262223000000
d.j.b  
IND 84101010780000262227000000
j.b  
wyd. 31101010780000262230000000
doch. 78101010780000262231000000
NBP O/O Bydgoszcz
Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
Siedziba Bydgoszcz 85-822
ul. Wojska Polskiego 20b
Telefony 0-52 363-33-66
Faks 0-52 372-79-52
Konta bankowe d.  
CIT 42101010780050632221000000
VAT 89101010780050632222000000
PIT 39101010780050632223000000
d.j.b  
IND 33101010780050632227000000
j.b  
wyd. 77101010780050632230000000
doch. 27101010780050632231000000
NBP O/O Bydgoszcz
Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
Siedziba Bydgoszcz 85-032
ul. Tadeusza Rejtana 5
Telefony 0-52 345-68-84
Faks 0-52 345-68-69
Konta bankowe d.  
CIT 09101010780060572221000000
VAT 56101010780060572222000000
PIT 06101010780060572223000000
d.j.b  
IND 97101010780060572227000000
j.b  
wyd. 44101010780060572230000000
doch. 91101010780060572231000000
NBP O/O Bydgoszcz
Kujawsko Pomorski Urząd Skarbowy
Siedziba Bydgoszcz 85-236
ul. Grunwaldzka 50
Telefony 0-52 583-84-00
Faks 0-52 583-84-06
Konta bankowe d.  
CIT 09101010780052812221000000
VAT 56101010780052812222000000
PIT 06101010780052812223000000
d.j.b  
IND 97101010780052812227000000
j.b  
wyd. 44101010780052812230000000
doch. 91101010780052812231000000
NBP O/O Bydgoszcz
Uwagi Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia