Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Janów Lubelski
Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim
Siedziba Janów Lubelski 23-300
ul. Wojska Polskiego 32
Telefony 0-15 872-03-59
Faks 0-15 872-24-66
Konta bankowe d.  
CIT 21101013390001302221000000
VAT 68101013390001302222000000
PIT 18101013390001302223000000
d.j.b  
IND 12101013390001302227000000
j.b  
wyd. 56101013390001302230000000
doch. 06101013390001302231000000
NBP O/O Lublin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia