Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Kamień Pomorski
Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim
Siedziba Kamień Pomorski 72-400
ul. Mieszka I 5b
Telefony 0-91 382-00-54
Faks 0-91 382-19-46
Konta bankowe d.  
CIT 87101015990056722221000000
VAT 37101015990056722222000000
PIT 84101015990056722223000000
d.j.b  
IND 78101015990056722227000000
j.b  
wyd. 25101015990056722230000000
doch. 72101015990056722231000000
NBP O/O Szczecin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia