Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Kraków-Nowa Huta
Urząd Skarbowy Kraków - Nowa Huta
Siedziba Kraków-Nowa Huta 31-621
Os. Boh. Września 80
Telefony 0-12 68-17-000
Faks 0-12 64-79-222
Konta bankowe d.  
CIT 32 1010 1270 0004 3322 2100 0000
VAT 79 1010 1270 0004 3322 2200 0000
PIT 29 1010 1270 0004 3322 2300 0000
d.j.b  
IND 23 1010 1270 0004 3322 2700 0000
j.b  
wyd.
doch.
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia