Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Kraków-Stare Miasto
Urząd Skarbowy Kraków- Stare Miasto
Siedziba Kraków-Stare Miasto 31-001
ul. Grodzka 65
Telefony 0-12 29-38-100
Faks 0-12 29-38-266
Konta bankowe d.  
CIT 69101012700004592221000000
VAT 19101012700004592222000000
PIT 66101012700004592223000000
d.j.b  
IND 60101012700004592227000000
j.b  
wyd. 07101012700004592230000000
doch. 54101012700004592231000000
NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia