Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Krosno
Urząd Skarbowy w Krośnie
Siedziba Krosno 38-400
ul. Składowa 5
Telefony 0-13 437-35-00
Faks 0-13 437-35-08
Konta bankowe d.  
CIT 94101015280039422221000000
VAT 44101015280039422222000000
PIT 91101015280039422223000000
d.j.b  
IND 85101015280039422227000000
j.b  
wyd. 32101015280039422230000000
doch. 79101015280039422231000000
NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia