Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Mińsk Mazowiecki
Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim
Siedziba Mińsk Mazowiecki 05-300
ul. Szczecińska 2
Telefony 0-25 759-51-00
Faks 0-25 758-28-52
Konta bankowe d.  
CIT 72101010100091172221000000
VAT 22101010100091172222000000
PIT 69101010100091172223000000
d.j.b  
IND 63101010100091172227000000
j.b  
wyd. 10101010100091172230000000
doch. 57101010100091172231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia