Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Nowy Sącz
Urząd Skarbowy w Nowym Sączu
Siedziba Nowy Sącz 33-300
ul. Barbackiego 10
Telefony 0-18 547-38-08
Faks 0-18 547-38-01
Konta bankowe d.  
CIT 96101012700031732221000000
VAT 46101012700031732222000000
PIT 93101012700031732223000000
d.j.b  
IND 87101012700031732227000000
j.b  
wyd. 34101012700031732230000000
doch. 81101012700031732231000000
NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia