Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Nowy Targ
Urząd Skarbowy w Nowym Targu
Siedziba Nowy Targ 34-400
ul. Parkowa 13
Telefony 0-18 26 304 00
Faks 0-18 26 629 33
Konta bankowe d.  
CIT 56101012700020912221000000
VAT 06101012700020912222000000
PIT 53101012700020912223000000
d.j.b  
IND 47101012700020912227000000
j.b  
wyd. 91101012700020912230000000
doch. 41101012700020912231000000
NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia