Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Nowy Tomyśl
Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu
Siedziba Nowy Tomyśl 64-300
ul. Kolejowa 38
Telefony 0-61 442-31-66
Faks 0-61 442-38-41
Konta bankowe d.  
CIT 25101014690009382221000000
VAT 72101014690009382222000000
PIT 22101014690009382223000000
d.j.b  
IND 16101014690009382227000000
j.b  
wyd. 60101014690009382230000000
doch. 10101014690009382231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia