Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Ostrów Mazowiecka
Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej
Siedziba Ostrów Mazowiecka 07-300
ul. Duboisa 1
Telefony 0-29 745-21-92
Faks 0-29 745-21-50
Konta bankowe d.  
CIT 94101010100433422221000000
VAT 44101010100433422222000000
PIT 91101010100433422223000000
d.j.b  
IND 85101010100433422227000000
j.b  
wyd. 32101010100433422230000000
doch. 79101010100433422231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia