Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Piekary Śląskie
Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich
Siedziba Piekary Śląskie 41-940
ul. Bytomska 92
Telefony 0-32 288-68-00
Faks 0-32 288-58-73
Konta bankowe d.  
CIT 69101012123187302221000000
VAT 19101012123187302222000000
PIT 66101012123187302223000000
d.j.b  
IND 60101012123187302227000000
j.b  
wyd. 07101012123187302230000000
doch. 54101012123187302231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia