Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Poznań-Nowe Miasto
Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto
Siedziba Poznań-Nowe Miasto 60-96
Chłapowskiego 17/18
Telefony 0-61 873-03-00
Faks 0-61 876-82-88
Konta bankowe d.  
CIT 20101014690041252221000000
VAT 67101014690041252222000000
PIT 17101014690041252223000000
d.j.b  
IND 11101014690041252227000000
j.b  
wyd. 55101014690041252230000000
doch. 05101014690041252231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia