Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Rawa Mazowiecka
Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej
Siedziba Rawa Mazowiecka 96-200
ul. Słowackiego 4
Telefony 0-46 814-47-46
Faks 0-46 814-47-44
Konta bankowe d.  
CIT 35101013710034182221000000
VAT 82101013710034182222000000
PIT 32101013710034182223000000
d.j.b  
IND 26101013710034182227000000
j.b  
wyd. 70101013710034182230000000
doch. 20101013710034182231000000
NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia