ŚląskieSądy Siemianowice Śląskie
Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Siemianowice Śląskie
Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich
Siedziba Siemianowice Śląskie 41-100
ul. Świerczewskiego 84
Telefony 0-32 766-08-70
Faks 0-32 766-85-85
Konta bankowe d.  
CIT 75101012123116272221000000
VAT 25101012123116272222000000
PIT 72101012123116272223000000
d.j.b  
IND 66101012123116272227000000
j.b  
wyd. 13101012123116272230000000
doch. 60101012123116272231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia