Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Tarnowskie Góry
Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
Siedziba Tarnowskie Góry 42-600
ul. Opolska 23
Telefony 0-32 769-92-99
Faks 0-32 769-92-05
Konta bankowe d.  
CIT 93101012123067112221000000
VAT 43101012123067112222000000
PIT 90101012123067112223000000
d.j.b  
IND 84101012123067112227000000
j.b  
wyd. 31101012123067112230000000
doch. 78101012123067112231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia