Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Tczew
Urząd Skarbowy w Tczewie
Siedziba Tczew 83-100
ul. Gdańska 33
Telefony 0-58 532-90-10
Faks 0-58 532-90-66
Konta bankowe d.  
CIT 66101011400144562221000000
VAT 16101011400144562222000000
PIT 63101011400144562223000000
d.j.b  
IND 57101011400144562227000000
j.b  
wyd. 04101011400144562230000000
doch. 51101011400144562231000000
NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia