Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Wrocław-Psie Pole
Urząd Skarbowy Wrocław - Psie Pole
Siedziba Wrocław-Psie Pole 50-231
ul. Trzebnicka 33
Telefony 0-71 329-03-10
Faks 0-71 329-17-86
Konta bankowe d.  
CIT 27101016740017332221000000
VAT 74101016740017332222000000
PIT 24101016740017332223000000
d.j.b  
IND 18101016740017332227000000
j.b  
wyd. 62101016740017332230000000
doch. 12101016740017332231000000
NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia