1. Podstawowa stawka w podatku od towarów i usług wynosi 23%

2. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy - stawka wynosi 8%,

3. Dla większości towarów żywnościowych stawka ustalona została na 5 %

Oznacza to podwyżkę z 3 do 5 procent dla żywności nieprzetworzonej, natomiast obniżkę z 7 do 5 procent dla przetworzonej.

4. 0% stawkę podatku stosuje się w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów na warunkach określonych w ustawie o VAT. Ustawa o VAT określa także szczególne przypadki zastosowania stawki 0% (DZIAŁ VIII rozdział 4 ustawy)


Money.pl
Narzędzia