Notowania

Darowizna: Tyle przekażesz dziecku bez podatku

W niektórych przypadkach prawo podatkowe przewiduje możliwość skorzystania z różnego rodzaju zwolnień oraz ulg

Podziel się
Dodaj komentarz
(Yuri_Arcurs/iStockphoto)

Nabycie nieodpłatnie prawa majątkowego, wartości pieniężnych, ruchomości oraz nieruchomości *w drodze otrzymania przedmiotu w spadku lub jako darowizny wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od spadków i darowizn.*

Aktualizacja: 05.12.2011 godz. 12.08

Wysokość obciążenia uzależniona jest przede wszystkim od wartości majątku i stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa istniejącego między stronami. Warto pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach prawo podatkowe przewiduje możliwość skorzystania z różnego rodzaju zwolnień oraz ulg. Jednakże, aby uniknąć obciążenia podatkowego, podatnik musi spełniać określone warunki.

*9637 zł na cele mieszkaniowe *

Pierwszą grupę podatkową tworzą osoby najbliższe i to dla nich przewidziane zostało zwolnienie nabycia w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9 637 zł od jednego darczyńcy nie będzie wiązać się z zapłatą podatku.

Musimy jednak pamiętać, że w praktyce zapłata podatku jest jedynie konieczna w przypadku teściów, zięcia lub synowej. Pozostałe osoby z najbliższej rodziny (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym i macocha) zaliczają się do tzw. zerowej grupy podatkowej. Osoby te korzystają ze zwolnienia od podatków i darowizn, jeśli tylko złożą odpowiednie zawiadomienie w urzędzie skarbowym.

Jeżeli jest wielu darczyńców trzeba pilnować, czy przez 5 lat wszystkie darowizny nie przekroczą 19 274 zł. Pieniądze te lub rzeczy obdarowany musi przeznaczyć w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na cele mieszkaniowe.Dziedziczenie praw spółdzielczych

Ze zwolnienia można skorzystać także w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej przez osobę zaliczoną do I lub II grupy podatkowej. Warunkiem jest by spółdzielcze prawo do tego lokalu przysługiwało nabywcy wkładu przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego ustanowienia.

Czytaj poradnik w Money.pl

Podatnik powinien pamiętać, że warunek ten uważa się za zachowany również w przypadku przeniesienia przez spółdzielnię własności tego lokalu na nabywcę.

Rachunek oszczędnościowo – kredytowy Kolejnym przykładem zwolnienia przysługującego podatnikowi jest wyłączenie nabycia w drodze darowizny praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej przez osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z jego posiadaczem, pod warunkiem przeznaczenia zgromadzonych tam środków pieniężnych na cele mieszkaniowe.

Podatnik powinien także wiedzieć, że nabycie własności fizycznie wydzielonych części nieruchomości w drodze zasiedzenia przez osoby będące współwłaścicielami ułamkowych części nieruchomości , w zależności do wysokości udziału we współwłasności podlega zwolnieniu z obowiązku podatkowego.

Co się zmienia?

Istotnym wydaje się wspomnienie o najnowszej zmianie wprowadzonej do ustawy, na mocy której nabycie w drodze spadku lub zapisu windykacyjnego przedmiotu użytku osobistego, wyposażenie mieszkania jak również dzieł sztuki i rękopisów, stanowiących twórczość spadkodawcy podlegają ustawowemu zwolnieniu z opodatkowania.

Warunkiem jest tutaj stopień pokrewieństwa, ponieważ wymienione wyżej przedmioty mogą dziedziczyć tylko i wyłącznie podatnicy zaliczani do I lub II grupy podatkowej. Nowym zapisem jest również adnotacja dotycząca nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny przez osoby tworzące rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pieniędzy lub innych rzeczy pod warunkiem, że pieniądze te lub rzeczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania zostaną przeznaczone na cele bezpośrednio związane ze sprawowaniem pieczy zastępczej.Konieczne zgłoszenie do urzędu

Skorzystanie z omawianych zwolnień uwarunkowane jest spełnieniem określonych wymogów. Zostały one szczegółowo przedstawione w artykule 4a wspomnianej ustawy. Są to przede wszystkim wymóg więzi rodzinnych, związany z klasyfikacją do odpowiedniej grupy podatkowej. Ze zwolnienia mogą bowiem skorzystać małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym oraz macocha, pod warunkiem złożenia odpowiedniej dokumentacji do organu podatkowego w wyznaczonym terminie.

Wzór zgłoszenia, które należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego określa rozporządzenia Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Powinno ono zawierać w szczególności dane podatników wraz z danymi stanowiącymi podstawę do zaliczenia ich do I grupy podatkowej, dane i adres spadkodawcy lub darczyńcy, a także informacje na temat rzeczy lub praz majątkowych, będących przedmiotem nieodpłatnego przekazania, a także określenie ich wartości.

Warto zaznaczyć, ze obowiązkowi zgłoszenia nie podlega nieodpłatne nabycie majątku na podstawie zawartej umowy w form aktu notarialnego.

Najważniejsze ulgi związane z podatkiem od spadków i darowizn

Omawiając zagadnienia dotyczące podatku od spadku i darowizna nie sposób pominąć tematu ulg od tego podatku. Najważniejszą, a zarazem najczęściej wykorzystywaną ulgą, związaną z podatkiem od spadków i darowizn jest ula mieszkaniowa. Została ona szczegółowo opisana w artykule 16 wspomnianej ustawy.

Polega ona na wyłączeniu z podstawy opodatkowania wartości budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych prawa do domu jednorodzinnego lub też prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, nabytego nieodpłatnie przez osoby najbliższe, pod warunkiem spełnienia przez nie określonych w ustawie wymagań.

Należy przy tym pamiętać, że ulga ta dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości, których powierzchnia nie przekracza 110 m2. Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi mieszkaniowej jest kryterium osobistego stosunku łączącego nabywcę ze spadkodawcą lub darczyńcą.

W przypadku darowizny, prawo do skorzystania z niej mają tylko osoby należące do pierwszej grupy podatkowej, przy spadku natomiast krąg podatników zwolnionych od podatku jest znacznie szerszy, gdyż składa się z osób zaliczanych do pierwszej i drugiej grupy podatkowej.

Podatnik powinien pamiętać, że także osoby z trzeciej grupy podatkowej mogą skorzystać z ulgi w związku z otrzymanym spadkiem, pod warunkiem, że przez okres co najmniej 2 lat sprawowali osobistą opiekę nad spadkodawcą. Odziedziczony majątek w postaci własności lub praw do nieruchomości nie może zostać zbyty w ciągu 5 lat od momentu otrzymania, inaczej podatnik traci prawo do ulgi i jest zobowiązany do opłacenia podatku od spadku i darowizn wraz z odsetkami za zwłokę.

Czytaj więcej o spadkach i darowiznach
[ ( http://static1.money.pl/i/h/224/t20704.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/darowizna;na;rzecz;dziecka;przedsiebiorcy;a;podatki,134,0,917638.html) Darowizna na rzecz dziecka przedsiębiorcy a podatki Należy przede wszystkim rozważyć konsekwencje darowizny w podatku od spadków i darowizn oraz podatku VAT.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/36/t25636.jpg ) ] (http://www.money.pl/podatki/wiadomosci/artykul/mozna;uniknac;podatku;od;spadkow;i;darowizn,245,0,902645.html) Można uniknąć podatku od spadków i darowizn Darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Możliwe jest jednak uniknięcie daniny dla fiskusa w przypadku darowizn udzielanych w ramach najbliższej rodziny.

Tagi: podatek od spadku i darowizn, podatki, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz