Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

IRB do końca stycznia - wyłącznie na papierze

0
Podziel się:

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi sposobu przekazywania informacji rocznej IRB informujemy, iż wykluczona jest możliwość przesyłu deklaracji drogą elektoniczną.

bESuISPV

Do końca stycznia br. płatnicy składek, którzy wypłacali w okresie od 1 grudnia 2000 r. do 30 listopada 2001 r. zasiłki z ubezpieczeń społecznych oraz zasiłki i inne świadczenia finansowane z budżetu państwa, rozliczane w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, a także wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy, zobowiązani są sporządzić informację o wypłaconych zasiłkach, świadczeniach i wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy - druk ZUS IRB.

Wzór informacji oraz zasady jej sporządzania, przekazywania i korygowania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2001 r. (Dz. U. nr 10, poz. 81).

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi sposobu przekazywania informacji rocznej IRB informujemy, iż wykluczona jest możliwość przesyłu deklaracji drogą elektoniczną. Druki IRB składać powinniśmy w jednostce ZUS właściwej ze względu na siedzibę Płatnika - jedynie w formie papierowej, sporządzonej ręcznie na odpowiednich drukach bądź w formie wydruku z programu 'Płatnik - Informacja roczna' (program ten będzie dostępny na płytach CD-ROM w jednostkach ZUS od 18 stycznia br.)

bESuISQy
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)