Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
podatki
13.11.2003 10:17

Podatki "posprzątane"

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od 2004 roku zniknie większość ulg i zwolnień, opodatkowane będą wszystkie dochody z kapitału, a małe firmy rozliczające się według formularza PIT będą mogły płacić tylko 19-procentowy podatek. Sejm przyjął także ustawę o opodatkowaniu dochodów osób prawnych. Obniża ona stawkę podatku do 19 proc. z 27 proc. oraz likwiduje większość zwolnień podatkowych.

Podziel się
Dodaj komentarz

Przedsiębiorcy zapłacą 19-proc.

Sejm przyjął ustawę o opodatkowaniu dochodów osób prawnych. Obniża ona stawkę podatku do 19 proc. z 27 proc. oraz likwiduje większość zwolnień podatkowych.

Sejm rozpatrywał w środę poprawki Senatu zgłoszone do ustawy.

Zgodnie z przedłożeniem rządowym nowa ustawa obniża stawkę podatku do 19 proc. z 27 proc. poprzednio.

Nowelizacja wprowadza także od początku 2005 roku opodatkowanie części dochodów dotychczas zwolnionych z podatku.

Dotyczyć to będzie m.in. dochodów towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Opodatkowane będą również dochody sportowych spółek akcyjnych w części przeznaczonej na ich działalność sportową.

Sejm - tak, jak chciał tego Senat - przedłużył bezwarunkowo zwolnienie podatkowe o rok, choć wcześniej chciał ograniczyć to prawo tylko do podmiotów korzystających z niego wcześniej.

Bezterminowo zwolnione będą natomiast m.in. organizacje, których celami statutowymi są działalność naukowa i oświatowa (w tym kształcenie studentów), ochrona środowiska, działalność sportowa, kult religijny, wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie inwestycji w budowę dróg i sieci telekomunikacyjnych na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.

Sejm przyjął poprawkę Senatu, która utrzymywała zwolnienie od podatku części dochodów przeznaczanych przez nie na cele statutowe.

Senatorowie chcieli również zwolnić z opodatkowania dochody organizacji dobroczynnych, wspierających ochronę zdrowia i pomoc społeczną oraz zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną inwalidów. To rozwiązanie także znalazło akceptację posłów. Poparcie Sejmu uzyskała też poprawka zwalniająca z podatku dochody Ochotniczej Straży Pożarnej. Sejm zdecydował też - tak, jak chciał tego Senat - o przyjęciu zapisu, zgodnie z którym zagraniczni udziałowcy polskich spółek będą płacić 19-procentowy podatek od dywidend. Jest to tożsame z zapisami ustawy o PIT, która wprowadza powszechną zasadę opodatkowania zysków kapitałowych na poziomie 19 proc.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych trafi teraz do podpisu prezydenta. Aby zaczęła obowiązywać od początku 2004 roku musi zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw do końca listopada.

Od 2004 roku mniej ulg i opodatkowanie zysków z giełdy

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od 2004 roku zniknie większość ulg i zwolnień, opodatkowane będą wszystkie dochody z kapitału, a małe firmy rozliczające się według formularza PIT będą mogły płacić tylko 19-procentowy podatek.

Posłowie głosowali w środę nad poprawkami Senatu do ustawy o PIT. W ten sposób zakończyli pracę nad ustawą.

Nowelizacja przepisów o PIT zlikwidowała większość ulg i zwolnień, z jakich dotychczas mogli korzystać podatnicy. Od 2004 roku nie będzie już ulgi remontowej, ulgi na dojazd dzieci do szkół, odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe oraz zakup przyrządów i pomocy naukowych.

Zlikwidowana została też ulga na szkolenie ucznia (tzw. ulga uczniowska), choć Senat chciał jej pozostawienia.

Prawa nabyte do ulg będą honorowane.

Posłowie zdecydowali także o nieprzedłużaniu zwolnienia podatkowego dla zysków ze sprzedaży akcji na giełdzie. Od 2004 roku inwestorzy będą płacić 19-proc. podatek od takich dochodów.

Stawki i progi bez zmian

Nadal będzie można korzystać z tzw. ulgi odsetkowej (która zastąpiła ulgę budowlaną) i rehabilitacyjnej. Małżonkowie będą mieli prawo do wspólnego opodatkowania.

Zgodnie z nowelizacją będzie też można odliczyć od dochodu darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego, ale nie większą, niż 350 zł rocznie.

Podobny limit darowizn będzie obowiązywał w przypadku datków na cele kultu religijnego. Sejm przyjął poprawkę Senatu, zmieniającą w tym przypadku limit darowizn z 10 proc. dochodu do 350 zł.

Zgodnie z przyjętą ustawą podatek dla zarabiających do 37.024 zł nadal ma wynosić 19 proc. minus kwota 530,08 zł. W drugim przedziale podatkowym znajdą się osoby zarabiające od 37.024 zł do 74.048 zł. W ich przypadku podatek ma wynieść 6.504,48 zł plus 30 proc. nadwyżki ponad 37.024 zł. W trzecim przedziale dla osób o dochodach powyżej 74.048 zł podatek ma wynieść 17.611,68 zł plus 40 proc. nadwyżki ponad 74.048 zł.

Małe przedsiębiorstwa mogą rozliczać się liniowo

Ustawa umożliwia osobom prowadzącym działalność gospodarczą przejście na system 19-proc. podatku linowego.

Sejm przyjął poprawkę Senatu, zgodnie z którą osoby rozpoczynające działalność gospodarczą po 20 stycznia 2004 roku będą również miały prawo rozliczać się według 19-procentowej stawki PIT.

Według zapisów przyjętych wcześniej przez Sejm z opodatkowania liniowego mogliby korzystać tylko ci, którzy poinformowaliby o tym urząd skarbowy do 20 stycznia 2004 roku. Wykluczało to liniowe opodatkowanie firm rozpoczynających działalność po tym terminie.

Prawo do opcji będą tracić ci, których klientami będą byli pracodawcy. Dotyczyć to będzie czynności, które wcześniej przedsiębiorca wykonywał u pracodawcy w ramach zatrudnienia na etacie. Nowy przepis będzie także obowiązywał przedsiębiorców, którzy już prowadzą działalność gospodarczą, a nie tylko - jak wcześniej chciał Sejm - nowo zakładanych firm.

Sejm poparł też poprawkę Senatu, z którą prawo do 19-proc. stawki dla firm rozliczających się według PIT stracą ci, którzy osiągali przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy w roku poprzedzającym rok podatkowy. Według zapisów sejmowych obostrzenie takie dotyczyło jedynie bieżącego roku podatkowego.

Zgodnie z nową ustawą przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na liniowe opodatkowanie stracą prawa do odliczania ulg oraz wspólnego opodatkowania z małżonkami.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych trafi teraz do podpisu prezydenta. Aby zaczęła obowiązywać od początku 2004 roku musi zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw do końca listopada.

Tagi: podatki, pit, cit, wiadomości, gospodarka, najważniejsze
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz