Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Ulgi podatkowe zostają. Rząd nie przyjął wszystkich propozycji Rostowskiego

0
Podziel się:

Ocalały ulgi prorodzinna i internetowa. VAT będzie rósł, jeśli dziura budżetowa będzie się niebezpiecznie powiększać.

Ulgi podatkowe zostają. Rząd nie przyjął wszystkich propozycji Rostowskiego
(kprm.gov.pl)

Ulga *internetowa, prorodzinna oraz 50-procentowe i 20-procentowe koszty uzyskania przychodu z umów zleceń i o dzieło pozostaną nawet, jeśli *dług publiczny przekroczy 55 procent PKB, czyli drugi próg ostrożnościowy. Ich likwidację promował minister finansów Jacek Rostowski. Jednak wczoraj nie zostały przyjęte przez rząd.

W projekcie nowelizacji ustawy o finansach publicznych przygotowanym przez ministra finansów Jacka Rostowskiego zostało jednak wprowadzenie kolejnych podwyżek podatku VAT. Nawet do 25 procent.

O tej decyzji poinformowała po posiedzeniu rządu szefowa resortu pracy Jolanta Fedak. Stwierdziła, że _ to jest bardzo dobre, rozsądne rozwiązanie _, _ dobre zarówno dla budżetów rodzin, jak i dla budżetu państwa _. Dodała, że na posiedzeniu Rady Ministrów przekonywała, że jeśli gdzieś należy szukać źródeł pieniędzy, to powinny to być środki przekazywane do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Pomysł szefowej resortu pracy ma być wedle jej słów jeszcze przedmiotem rządowej debaty.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/133/t90501.jpg ) ] (http://www.money.pl/podatki/wiadomosci/artykul/podwyzke;vat;odczujemy;juz;w;tym;roku,125,0,678269.html) Podwyżkę VAT odczujemy już w tym roku
Centrum Informacyjne Rządu poinformowało natomiast w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, że nowelizacja ustawy należy do pakietu rozwiązań dotyczących konsolidacji finansów publicznych. Nowe przepisy mają przyczynić się do stabilizacji makroekonomicznej kraju i ograniczenia długu publicznego.

_ Powinny też wspierać obniżanie deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 procent PKB, co pozwoli na zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu, a tym samym umożliwi nam - w przyszłości - wejście do strefy euro _ - informuje CIR.

Zgodnie z komunikatem, jednym z celów projektu jest _ wzmocnienie konstrukcji i efektów oddziaływania norm ostrożnościowych w budżecie państwa _. Podwyżka VAT w przyjętej przez rząd nowelizacji jest _ rozwiązaniem warunkowym, bo Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010-2013 nie przewiduje przekroczenia tego poziomu. Warunkowe wzrosty stawek VAT zwiększyłyby wpływy budżetowe. W 2012 r. możliwy byłby wzrost dochodów z tego tytułu o 2,9 mld zł, w 2013 r. – o 7 mld zł, a w 2014 r. - o 4,1 mld zł _ - napisano w komunikacie.

Do obniżenia poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi ma przyczynić się zakładane w projekcie wprowadzenie obowiązku przekazywania wolnych środków wybranych jednostek sektora finansów publicznych w depozyt lub zarządzanie ministrowi finansów. Obowiązek ten będzie dotyczył m.in. na agencji wykonawczych, Narodowego Funduszu Zdrowia, państwowych funduszy celowych, niektórych państwowych osób prawnych czy Lasów Państwowych.

Wprowadzona ma być także tzw. wydatkowa reguła dyscyplinująca, która ma ograniczać dynamikę i ryzyko nadmiernego wzrostu wydatków budżetu państwa. Zgodnie z nią, wydatki budżetu państwa będą mogły rosnąć z roku na rok o 1 punkt procentowy ponad inflację. Reguła ma dotyczyć wydatków elastycznych, których wysokość nie została określona w ustawach, oraz nowych wydatków sztywnych (ich poziom określono w ustawach).

Reguła ta ma zapewnić trwałą stabilizację finansów publicznych. _ Szacuje się, że zastosowanie wydatkowej reguły dyscyplinującej przy wydatkach elastycznych przyniosłoby oszczędności budżetowe: w 2011 r. - 2,8 mld zł, w 2012 r. - 8,5 mld zł, w 2013 r. - 17,4 mld zł, a w 2014 r. - 29,5 mld zł. _

_ Zgodnie z projektem, wydatkowa reguła dyscyplinująca nie będzie stosowana m.in. do zobowiązań wynikających z umów krajowych i międzynarodowych, świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych świadczeń zabezpieczenia społecznego _ - informuje CIR.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/9/t111881.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/masz;dzieci;przez;wyzsze;podatki;stracisz;najwiecej,75,0,683083.html) Masz dzieci? Przez wyższe podatki stracisz najwięcej
Konsolidacji wydatków publicznych mają również służyć rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 i 2013. Przewidziano w nim 10-procentowe zmniejszenie zatrudnienia w sektorze administracji publicznej w stosunku do stanu zatrudnionych pod koniec II kwartału 2010 r.

Redukcja zatrudnienia obejmie: państwowe jednostki budżetowe, KRUS, ZUS, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NFZ, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Agencję Mienia Wojskowego, Agencję Nieruchomości Rolnych, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Rezerw Materiałowych, Agencję Rynku Rolnego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojskową Agencję Mieszkaniową.

Z redukcji zatrudnienia o 10 proc. zostaną wyłączone osoby, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego oraz pracownicy posiadający uprawnienia związane z rodzicielstwem (kobiety w ciąży, osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego oraz ojcowie korzystający z tzw. urlopu ojcowskiego)
.

Każdy odliczy internet, ale w zamian nie dostanie emerytury ( http://www.money.pl/u/money_chart/graphchart_ns.php?ds=-1%20year&de=today&sdx=0&i=&ty=1&s%5B0%5D=inflacja&fg=1&w=450&h=200&cm=0 Inflacja ) Źródło: Money.pl na podstawie danych GUS

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/104/t86632.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rzad;moglby;zabrac;nam;9;mld;zl;podatkowych;ulg,130,0,668802.html) Rząd mógłby zabrać nam 9 mld zł podatkowych ulg Minister Jacek Rostowski szuka kolejnych pieniędzy w naszych kieszeniach. Wiadomo już, że ofiarą paść ma popularny zwrot VAT za materiały budowlane.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/101/t74597.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rostowski;dlug;raczej;nie;przekroczy;55;proc;pkb,1,0,675329.html) Rostowski: Dług raczej nie przekroczy 55 proc. PKB Jeśli nie będzie gwałtownego wzrostu długu, rząd nie planuje dalszych podwyżek VAT.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/162/t46498.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/rostowski;nie;ma;mowy;o;likwidacji;ulgi;rodzinnej,39,0,692519.html) Rostowski: Nie ma mowy o likwidacji ulgi rodzinnej Jej zawieszenie tylko, gdyby relacja długu publicznego do PKB przekroczyła 55 proc.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)