Money.pl

Portfel

Użytkownik: inzynier6, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 31062

Twój Portfel
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   15,83% portfela
Alior bank sa (ALR) 13337.6 256,00 78.15 52.10 559 -33,33 -6668,80
Ambra sa (AMB) 8491.5 510,00 7.85 16.65 1948 112,10 4488,00
Budimex sa (BDX) 45084 340,00 73.59 132.60 4160 80,19 20064,02
Boś sa (BOS) 16899 2150,00 9.30 7.86 559 -15,48 -3096,00
Cd projekt sa (CDR) 10980 50,00 212.00 219.60 324 3,58 380,00
Cyfrowy polsat sa (CPS) 2116.79 70,00 13.80 30.24 3797 119,13 1150,80
Energa sa (ENG) 7460 1000,00 9.80 7.46 1150 -23,88 -2340,00
Erbud sa (ERB) 1723.15 143,00 28.00 12.05 1948 -56,96 -2280,85
Eurocash sa (EUR) 13156.05 687,00 8.05 19.15 3797 137,89 7625,70
Kghm sa (KGH) 33425 350,00 102.10 95.50 4229 -6,46 -2310,00
Monnari trade sa (MON) 10489.23 2199,00 1.26 4.77 3621 277,98 7714,18
Police sa (PCE) 18718 1337,00 6.44 14.00 4011 117,14 10097,56
Bank pekao sa (PEO) 10650 100,00 115.00 106.50 3719 -7,39 -850,00
Pgnig sa (PGN) 5375 1000,00 4.99 5.38 4361 7,72 385,00
Pko bp sa (PKO) 21342.29 503,00 24.28 42.43 3818 74,23 9093,02
Sfinks sa (SFS) 340.1 358,00 11.00 0.95 3744 -91,36 -3597,90
Sygnity sa (SGN) 1203.24 542,00 20.80 2.22 3720 -89,33 -10070,36
Wikana sa (WIK) 11900 10000,00 0.11 1.19 3734 981,82 10800,00
TFI   10,35% portfela
Investor BRIC 2180.46 24,76 80.7900 88.0800 1547 9,02 180,47
Investor Nowych Technologii 3570.78 25,06 79.8200 142.5100 1485 78,54 1570,78
Investor Dochodowy 2100.99 15,44 123.5800 136.0800 2295 10,11 192,99
PKO Akcji Nowa Europa 2112.75 19,37 103.2300 109.0500 1353 5,64 112,76
Investor Rosja 2501.13 15,32 117.5300 163.3100 1898 38,95 701,13
Investor Turcja 1230.2 11,38 158.1100 108.0600 1934 -31,66 -569,79
Investor Gold 1955.36 13,36 149.6510 146.3100 1162 -2,23 -44,65
UniKorona Dochodowy 3762.47 16,68 179.8100 225.5100 2631 25,42 762,47
UniKorona Akcje 4369.15 20,30 216.8000 215.2800 1554 -0,70 -30,85
PKO Surowców Globalny 4259.59 32,13 62.2500 132.5800 1270 112,98 2259,60
UniKorona Obligacje 1893.27 5,22 287.1300 362.4100 2625 26,22 393,27
Altus ASZ Dłużny 3226.1 26,23 114.3700 122.9900 1326 7,54 226,11
Altus Short 2584.05 30,38 98.7400 85.0500 1646 -13,86 -415,94
UniAkcje Dywidendowy 2549.47 19,23 103.9900 132.5600 1955 27,47 549,48
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 3143.09 32,82 91.4100 95.7700 1623 4,77 143,09
UniAkcje Wzrostu 2334.28 21,92 68.4300 106.4900 2560 55,62 834,28
UniObligacje Nowa Europa 90447 471,89 112.3140 191.6700 3866 70,66 37447,24
UniStabilny Wzrost 5124.09 27,49 159.6700 186.3700 2225 16,72 734,10
Skarbiec Rynków Surowcowych 1906.38 43,07 69.6500 44.2600 1651 -36,45 -1093,61
PKO Papierów Dłużnych USD 3202.65 29,03 103.3300 110.3100 1375 6,76 202,65
PKO Akcji Rynku Złota 5559.69 40,47 74.1300 137.3800 1388 85,32 2559,69
PKO Akcji Rynków Wschodzących 2197.23 23,26 85.9900 94.4700 1375 9,86 197,23
OFE   0,21% portfela
Generali 208.86 6,24 32.05 33.47 2695 4,43 8,86
Aviva 288.24 8,71 22.96 33.09 3760 44,12 88,24
ING 2655.61 74,22 40.42 35.78 1600 -11,48 -344,38
Waluty Forex   0,26% portfela
USD 3792.2 1000,00 3.0968 3.7922 2052 22,46 695,40
Akcje NewConnect   2,38% portfela
Ekopol sa (EGH) 35000 20000,00 2.35 1.75 3830 -25,53 -12000,00
Gotówka   70,96% portfela
Gotówka 1043218.09 - - - - - -
21,64 75944,86

Aktualnie posiadany kapitał: 350901,18 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 426846,04 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 6882,25 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: 82827,11 PLN