Money.pl

Portfel

Użytkownik: le_zak@, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 71

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   79,08% portfela
Kruk sa (KRU) 32,81% 40.47 119.50 3242 195,28
Lw bogdanka sa (LWB) 2,25% 114.40 24.55 3244 -78,54
Pko bp sa (PKO) 43,14% 33.39 23.57 3195 -29,41
Pzu sa (PZU) 0,88% 371.60 32.22 3242 -91,33
Gotówka   20,92% portfela
Gotówka 20,92% - - - -
-14,87