Money.pl

Portfel

Użytkownik: ptadla, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3843

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   50,16% portfela
Ab sa (ABE) 50,16% 16.60 50.50 4627 204,22
Gotówka   49,84% portfela
Gotówka 49,84% - - - -
204,22