Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   49,19% portfela
(CCC) 49,19% 41.59 74.68 5173 79,58
Gotówka   50,81% portfela
Gotówka 50,81% - - - -
          79,58
Struktura portfela