Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   13,54% portfela
(06N) 6,39% 4.07 2.82 5180 -32,99
(UCG) 7,15% 89.00 61.00 4096 -32,22
Gotówka   86,46% portfela
Gotówka 86,46% - - - -
          -32,59
Struktura portfela