Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Gotówka   100,00% portfela
Gotówka 5486976.79 - - - - - -
            0,00 0,00
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Gotówka 100,00% 0,00 5486976,79 0,00 5486976,79
  • Aktualnie posiadany kapitał: 0,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 0,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 268462,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 268462,00 PLN
Struktura portfela