Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   31,30% portfela
(AMB) 4600 200,00 16.35 23.00 755 40,67 1330,00
(EEX) 1221 550,00 8.46 2.22 755 -73,80 -3439,50
(LVC) 13520 130,00 41.45 104.00 755 150,90 8131,50
(PKO) 4498 100,00 40.13 44.98 755 12,09 485,00
(PZU) 5082 150,00 42.87 33.88 755 -20,97 -1348,50
(SLV) 7250 100,00 26.90 72.50 729 168,74 4552,20
(VGO) 5600 8,00 327.25 700.00 755 113,90 2982,00
(XTP) 1500 25,00 122.00 60.00 733 -50,99 -1560,44
Waluty NBP   9,25% portfela
CHF 347.56 80,00 3.8750 4.3445 755 12,12 37,56
EUR 12447.54 2770,00 4.2000 4.4937 755 6,99 813,55
Lokaty   35,89% portfela
0.5%, 1m 18680.243552569 - - - 710 0,97 180,24
3%, 12m 30940.488158904 - - - 755 6,30 1832,49
Rachunki oszczędnościowe   23,56% portfela
0.5%, 1m 23238.982170518 - - - 755 1,04 238,98
1.78%, 12m 9336.8980108708 - - - 755 3,74 336,90
            11,78 14571,97
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 31,30% 32138,74 43271,00 34,64 11132,26
Waluty NBP 9,25% 11944,00 12795,10 7,13 851,10
Lokaty 35,89% 47608,00 49620,73 4,23 2012,73
Rachunki oszczędnościowe 23,56% 32000,00 32575,88 1,80 575,88
  • Aktualnie posiadany kapitał: 123690,74 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 138262,71 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 9,17 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 14581,14 PLN
Struktura portfela