Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   100,00% portfela
Eko export sa (EEX) 100,00% 23.44 1.63 3215 -93,05
          -93,05
Struktura portfela