Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   7,96% portfela
Cd projekt sa (CDR) 11681.25 75,00 19.81 155.75 3023 665,19 10154,67
Akcje NewConnect   82,72% portfela
01cyberaton proenergy sa (01C) 105484.4 28280,00 0.15 3.73 2931 2377,90 101227,40
Agroliga group plc. (AGL) 6864 330,00 11.80 20.80 3023 75,78 2959,12
Makolab sa (MLB) 5460 1050,00 3.00 5.20 2831 72,83 2300,86
Maxipizza sa (MXP) 3613.68 7560,00 0.59 0.48 3023 -19,00 -847,44
Gotówka   9,33% portfela
Gotówka 13692.03 - - - - - -
            669,00 115794,62
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 7,96% 1526,58 11681,25 665,19 10154,67
Akcje NewConnect 82,72% 15782,13 121422,08 669,36 105639,95
Gotówka 9,33% 0,00 13692,03 0,00 13692,03
  • Aktualnie posiadany kapitał: 17308,71 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 133103,33 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 17149,80 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 132944,42 PLN
Struktura portfela